Обложка
 

Қазақтардың (1836-1838) халық-азаттық жылдардағы қозғалысы = Народно-освободительное движение казахов (1836-1838) годах
 [Текст]: Құжаттар, материалдар, мақалалар / Қазақстан Республикасының Ғылым Академиясы.- Алма-Ата "Ғылым", 1992.- 208 б.
Ключевые слова: Қазақстан тарихы-Азаттық қозғалыс-Махамбет Өтемісов-Исатай Тайманов
 

Оглавление 
 
Құрастырушыдан
5
 
Қазақтардың 1836—1838 жылдары Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісовтың,  басқаруымен өткен  халық  азаттық, қозғалысының сипаты мен негізгі кезеңдері
7
 
Деректер
33
 
Батыр бейнесі тарихи жырларда
188
 
Махамбет Өтемісұлы  (1804—1846)
197
 
Шернияз Жарылғасұлы (1817—1881)
203
 
От составителей
5
 
Характер и основные этапы народно-освободительного движения казахов в 1836—1838 гг. под предводительством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова
7
 
Документы
33
 
Образ батыра в исторических песнях
188
 
Махамбет Утемисов (1804—1846)
197
 
Шернияз Жарылгасулы (1817—1881)
203

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2007 Национальная библиотека Республики Казахстан (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.